top of page

TWEEDE BIJEENKOMST MACHT & COMMUNICATIE


De tweede bijeenkomst van de leertafel Macht & Communicatie op 10 juni vertrekt vanuit een analyse van de veranderende context waarbinnen een informatieprofessional functioneert. Aan de hand van de theorie van Michel Foucault over de relatie tussen kennis en macht introduceert Rik Maes voorts twee mechanismen om via taal beter inzicht te krijgen in en invloed uit te oefenen op het aspect macht: discours analyse en framing. De nadruk van deze leertafel ligt op het actief toepassen van beide mechanismen.


bottom of page