top of page

RUIMTE VOOR MENS EN ORGANISATIE


EMIM-afgestudeerde en bij de UvA gepromoveerde Peter Beijer, werkzaam als Chief Technologist bij HP Nederland, heeft samen met een aantal coauteurs zijn visie op de digitale samenleving gepubliceerd in het boek “Ruimte voor mens en organisatie” (BIM Media).

Digitalisering raakt mensen en organisaties in hun hart en creëert een wereld van nieuwe mogelijkheden. Tegelijkertijd zien we de hoeveelheid informatie explosief toenemen. De combinatie van digitalisering en de overvloed aaninformatie heeft een nieuwe - digitale - ruimte doen ontstaan. Dit creëert kansen maar roept ook fundamentele vragen op.

Zonder goede afspraken kan een digitale samenleving ontsporen.Digitale feiten zijn nauwelijks meer zichtbaar en veranderen met de snelheid van het licht. Met de mens centraal tussen organisatiedoelen en technische mogelijkheden zoeken we naar een nieuw evenwicht in de digitale samenleving.

“Ruimte voor mens en organisatie” plaatst belangrijke IT-ontwikkelingen in perspectief. Het geeft inzicht in de impact van ontwikkelingen op mens en organisatie en laat zien hoe je nieuwe mogelijkheden kunt creëren vanuit de passie van mensen en organisaties. Dit boek biedt ook concrete handvatten en modellen voor het vormgeven van de digitale samenleving.


bottom of page