top of page

LEREN VAN HANS VAN MANEN, WETENSCHAPSJOURNALIST


Hans van Maanen (1950) is wetenschapsjournalist voor onder andere de Volkskrant. Van zijn hand verscheen een tiental populairwetenschappelijke boeken, waaronder Zoete koek en speculatie (2004), Goochelen met getallen (Boom, 2009) en de Encyclopedie van misvattingen (Boom, 2010). In 2007 ontving Van Maanen de Van Walreeprijs voor medische wetenschapsjournalistiek en de Eurekaprijs voor zijn gehele wetenschapsjournalistieke oeuvre.

Een overzicht (en meerdere te downloaden artikelen) van zijn publicaties vind je op zijn website. In veel van zijn publicaties legt hij de vinger op zwakke redeneringen, slecht onderbouwd onderzoek, voorbarige conclusies en op overtrokken, slecht onderbouwde claims.

Tijdens zijn inleiding zal Hans ons inzicht geven in hoe waarheid in kranten en tijdschriften soms geweld wordt aangedaan, maar vooral hoe dit welbewust wordt nagestreefd. Hans is een gepassioneerde verteller, het wordt een boeiende en vooral ook informatieve avond: hoeveel van wat wij presenteren kan elke toets doorstaan?


bottom of page