top of page

LEREN VOLGENS AI&M


De afgelopen periode verscheen een aantal artikelen op internet die de leerfilosofie en het motto ("Taking learners seriously") van AI&M ondersteunen. John Hagel, John Seely Brown e.a. onderzoeken het nieuwe leerlandschap, met een centrale plek voor het leren de juiste vragen stellen en verkennen van innovatieve oplossingswegen. Naast de eenvoudige toegang tot kennis via internet, spelen de sociale factor van samen leren en samen creëren hierin een belangrijke rol: een pleidooi voor een ecosysteem voor leren.

In een kort artikel in Wired wordt een lans gebroken voor het consequent combineren van kunst en design in opledingstrajecten om zo innovatief denken en handelen te stimuleren. Robert L. Peters benadrukt het belang van design voor 'waardevol' werken aan de toekomst: "Design creates culture. Culture shapes values. Values determine the future." In dezelfde lijn pleiten kunstenares Marina Abramović en onderwijsgoeroe Sir Ken Robinson in een uitgebreid dubbelinterview voor leren als de fundamentele ontdekkingsreis naar wie we zijn.


bottom of page