top of page

MINI-SYMPOSIUM DUURZAAM BANKIEREN


Sinds de financiële crisis zijn er tal van maatregelen genomen om te voorkomen dat de overheid nog eens moet bijspringen om de banken te redden. Velen vragen zich af of deze maatregelen het gewenste effect zullen hebben. Het symposium behandelt deze vraag niet vanuit een economisch perspectief, maar vanuit het perspectief zingeving. Het financiële systeem even aanpassen kunnen we niet. Zelf anders handelen kunnen we wel. Een van de toekomstscenario’s is ’duurzaam bankieren’. Wat houdt dat in? En hoe komen we daar? Over deze vragen gaan we in gesprek.

Het doel van het mini-symposium is om ontwikkelingen in de financiële sector in een nieuw perspectief te plaatsen. De hypothese is dat de huidige maatregelen het hoofddoel ("nooit meer zo’n recessie waar de overheid moet inspringen om banken te redden") niet realiseren. ‘Duurzaam Bankieren’ levert een voorzet voor een andere benadering.

Initiatiefnemer Ben Verleg organiseert het mini-symposium in samenwerking met AI&M. In 2012 schreef Ben zijn proefschrift ’Zingeving in Besluitvorming’. Deze denkwijze is in de praktijk toepasbaar op veranderingen in complexe situaties. In 2013 verscheen Innovatief en Duurzaam, cahier 1 ’De praktijk van Zingeving in Besluitvorming’.

16 Januari verschijnt cahier 2 Duurzaam Bankieren.

Programma

  • Ben Verleg, introduceert het thema ‘Duurzaam Bankieren’.

  • Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, over de groeiende aandacht van de sector voor duurzame ontwikkeling in Nederland.

  • Pim van Ballekom, vice-president van de European Investment Bank, belicht het internationale perspectief.

  • Niels Dijkman, hoofd duurzaamheid corporate banking ABNAMRO, deelt dilemma’s met betrekking tot duurzaam financieren.

  • Rik Maes, hoogleraar Academy for Information & Management, kijkt in de toekomst: meer, beter of anders?

  • Michael Huyser, directeur van het Rembrandthuis, vertelt het verhaal ‘Rembrandt en geld’.

Locatie

De Zonnewijser, Herengracht 182, 1016 BR Amsterdam

Tijd

15.00 – 18.00 uur (inclusief borrel)

Inloop vanaf 14.30 uur

Bijdrage

Het is een onafhankelijk, niet gesubsidieerd mini-symposium. Om het mogelijk te maken wordt aan de deelnemers een bijdrage gevraagd van € 125. Dat is inclusief boek & borrel.

Inschrijven

Aanmelden kan door het invullen van een formulier op www.benverleg.nl

Voor meer informatie: info@benverleg.nl of 06 39762865.


bottom of page