top of page

AARDAPPELGOED


Leren van Diversiteit & Innovatie: Jacob van den Borne

Aardappelboeren in Nederland (en België), laat U inspireren! Is het bij U elk jaar kwakkelen, weer of geen weer, wordt U steeds nerveuzer van de immer dalende opbrengsten? Wanhoop niet, de redding is nabij! Wij stellen u voor: het mirakel van de precisielandbouw. Deze oproep zou ongetwijfeld recht doen aan de filosofie en praktijk van groot-aardappelboer Jacob van den Borne (Van den Borne Aardappelen te Reusel), want Jacob koppelt boerenverstand aan innovatieve precisielandbouw en weet daarmee elk jaar de opbrengst van z’n akkers te vergroten.

Boer Jacob doet het anders; boer Jacob benadert zijn product niet eendimensionaal, maar vanuit iedere invalshoek: bottom up met bodemmonsters en selectieve bemesting, top down met satelliet en selectieve beregening, horizontaal met weerstation en variabel poten en last but not least door zich persoonlijk, op z’n knieën en met blote handen, op de hoogte te stellen van het welzijn van de aardappeldragende plant. In een sluitende cyclus stemt de boer al die toepassingen af op de seizoenen, omgevingsbewust!

Met eenzelfde ruime blik en omgevingssensitiviteit betrekt Jacob innovatieve partners voor lucratieve deals. Techbedrijven en onderzoekers willen hun kennis, kunde en apparatuur maar wat graag met die van Jacob delen. Al experimenterend vinden ze nieuwe toepassingen en bouwen ze aan verbeteringen. Bijvoorbeeld: dit jaar vliegen er drones volgehangen met sensoren over Jacobs akkers. Die sensoren vergaren big data over de toestand en ontwikkeling van de aardappelplanten-in-de-groei. Met die informatie en aan de hand van ingewikkelde berekeningen en dito algoritmen worden de high potentials onderscheiden van de andere talenten. Daarop stuurt Jacob de tractor met achtereenvolgens een pootmachine, een bemestingsmachine en een beregeningsmachine over het land om een tot op meters nauwkeurige op-maat behandeling voor hen te verzorgen. Met als resultaat dat elke plant volledig tot zijn recht op wasdom komt.

En o ja, die tractor kan nog wel wat geavanceerder. Het gevaarte laat steeds grove bandensporen achter op het land en die zijn niet heel bevorderlijk voor de aardappelgroei. Ziedaar, een nieuw project is geboren!

De moraal? De preciezen winnen het van de rekkelijken? Een integrale benadering gecombineerd met persoonlijke aandacht leidt tot het beste resultaat? Geef diversiteit de ruimte, werk samen en er ontstaat maximale groei?

Misschien is het vooral: met liefde en passie voor je vak doe je intuïtief wat goed is!

De aardappelboer, hij vorkte vrolijk een aardappel met ons mee..

Geschreven door: Alfred van Alteren, deelnemer Leren van Diveristeit & Innovatie.


bottom of page