top of page

PATRICK VERMEULEN OVER DE ROL VAN INSTITUTIES


Op de eerste dag van het derde MISC blok treedt Luc Hoebeke op over omgaan met complexiteit: eenvoudig maar niet simpel. Gekeken wordt naar modellen voor de werkelijkheid in plaats van modellen van de werkelijkheid.

Op de tweede dag bespreekt Aimé Heene van de Universiteit Gent het omgaan met onvoorspelbaarheid bij het maken van strategische keuzes. In de middag gaat hij dieper in op systeemdenken en flexibiliteit. Na de lunchbreak houdt de architecte Dana Ponec een presentatie over "The Art of With" & de leefomgeving.

Op de laatste dag van dit blok komt Patrick Vermeulen (Radboud Universiteit) een bijdrage leveren over de verankerde organiasatie: de rol van instituties. Afgesloten wordt met een reflectie.

Patrick Vermeulen. Foto Jeroen Appels/Van Assendelft


bottom of page