top of page

TIPS VAN MEVROUW DE VRIES


Het afsluitende blok van de derde leergang van de opleiding Strategisch Informatiemanagement voor Gemeenten werd afgetrapt door Rik Maes met een presentatie getiteld "Tussen werkelijkehdi en afbeelding staat verbeelding". Het tweede deel van zijn presentatie ging over "Foucault, macht en informatie".

In de middag gaf zanger/dichter Rick de Leeuw een presentatie, waarbij hij ook voorlas uit eigen werk.

Hennie Wesseling (voormalig CIO TNT Post) sloot de dag af met "De CIO is altijd onderweg".

Op de tweede dag vertelde Stephan Steinmetz over zijn boek "Tips van mevrouw de Vries: minder en alles communiceren", waarbij hij zijn ondervindingen van de enorme bureaucratie bij de Nederlangse overheid beschrijft:

Midden in de Indische buurt van Amsterdam woont mevrouw De Vries, een oude, gehandicapte dame. De laatste jaren ontvangt ze elke dag een officiële brief van een instantie. Nu eens van de overheid, dan weer van de winnaar van een aanbesteding. Tweeduizend brieven gedurende acht jaar. Brieven over busjesvervoer, thuiszorg, hulpmiddelen; brieven met instructies, formulieren, mededelingen en vragen. Mevrouw De Vries is geen uitzondering. Overal in Nederland ontvangen oudere burgers post van overheidswege waar soms wel degelijk iets mee moet, maar waar zij niets mee kunnen. Omdat de post onbegrijpelijk is, tegenstrijdig of niet op hen van toepassing.

De bovenbuurman van mevrouw De Vries, Stephan Steinmetz, hielp haar al die jaren met de afhandeling van de post. Een selectie uit de twee duizend brieven staat aan de basis van dit onthutsende boek, dat de privatiseringsdrang van de laatste jaren in kaart brengt. Het boek geeft een kijkje in de kille, door automatisme beheerste ziel van een overheid die uit is op marktwerking, koste wat kost.


bottom of page