top of page

BUSINESS ECOSYSTEMEN


Organisaties functioneren meer en meer in wisselende netwerkverbanden; een potentieel effectieve manier om dit te bestuderen is vanuit het standpunt van ecosystemen, naar analogie met de natuur. In de opleidingen van AI&M wordt ruim aandacht besteed aan deze zienswijze. Een inspirerende reeks inleidingen hierover is gepubliceerd door Deloitte University Press, die overigens vaker interessante artikelen publiceert.

Publicatie over business ecosystemen op de website van Deloitte University Press.


bottom of page