top of page

VERRASSEND: HERMAN PLEIJ OVER INNOVATIE


De aftrap van Leren van Diversiteit & Innovatie werd gegeven door Herman Pleij, emeritus hoogleraar Middeleeuwse Letterkunde aan de UvA en bekend van onder meer DWDD. Hij hield een prikkelend betoog over de omgekeerde wereld van de vastenavond en carnaval, maar tevens over die van vakanties en heidagen. Deze omkeringsprocessen worden vaak ingekapseld door de heersende macht zodat ze onschadelijk worden, beperkt tot 'er even uit zijn'. Hij trok de lijn door en toonde met voorbeelden aan dat denken in termen v​an verbetering van het voorgaande echte innovatie, die een soort breuk veronderstelt, tegenwerkt. Deze innovatie zit overigens niet zo vaak in de techniek, maar in het uitventen van iets nieuws; als voorbeeld noemde Pleij de boekdrukkunst die al vóór Gutenberg bestond, maar deze laatste wist de poort voor boeken naar de markteconomie te openen en was hiermee pas echt innovatief.


bottom of page