top of page

ERIK JAN HARMENS BIJ MACHT & COMMUNICATIE


In de leertafel Macht & Communicatie die AI&M organiseert voor M&I Partners, hield Erik Jan Harmens een zeer gewaardeerde inleiding over het vinden van een persoonlijke stijl bij communiceren en overtuigen. Hij putte hierbij uit zijn rijke ervaring als schrijver-dichter enerzijds en als 'corporate writer' bij Citigate anderzijds. Hij hield een overtuigend pleidooi voor de combinatie van persoonlijk en professioneel, een van de peilers van de AI&M benadering. Hij pleitte voorts voor het belang van een zijdelingse verhaallijn in de vorm van een anekdote of een ander verrassend element in een overtuigend betoog. Dat dit geen droge theorie moet blijven, bleek uit de opdrachten die de deelnemers hierna volgens deze richtlijnen uitvoerden: één voor één meteen toepasbaar in hun praktijk als adviseur!


bottom of page