top of page

BRUGGEN NAAR HET ONVOORSPELBARE


Onvoorspelbaarheid bij het nemen van strategische beslissingen kan gemanaged worden. Strategie-expert professor en AI&M docent Aimé Heene heeft met ‘Bruggen naar het onvoorspelbare’ een wegwijzer geschreven om bewust om te gaan met onvoorspelbaarheid bij strategische keuzes. ‘Bruggen naar het onvoorspelbare’ schetst een theoretisch kader, toetst de praktijk bij ondernemers én vertaalt dit alles naar een concreet zesstappenplan. De auteur co-creëerde dit boek in samenwerking met 19 expert-gastauteurs.


bottom of page