top of page

LEREN VAN EEN PSYCHOANALYTICUS


Tijdens het afsluitend weekend van Leren van Diversiteit & Innovatie hield Paul Verhaeghe een bijzondere interessante uiteenzetting over “identiteit’ en de maatschappelijke veranderingen die ten grondslag liggen aan het veranderlijke ik-gevoel. Wie wij zijn wordt zoals altijd bepaald door de context waarin wij leven, met name door onze verhouding tot de andere sex, tot autoriteit, tot onze gelijken en tot onszelf. Deze verhoudingen zijn alle normatief gekleurd. De dwang tot succes en geluk is hierin toonaangevend. Het nieuwe ik-gevoel dringt ook door in onze taal: tegenwoordig wensen we bijvoorbeeld iemand bij het afscheid succes, dat was15 jaar geleden helemaal anders. Het boek dat Paul Verhaeghe hierover geschreven heeft is uitermate interessant om dieper te begrijpen hoe identiteit ook onze relaties in organisaties bepaalt: http://paulverhaeghe.psychoanalysis.be/boeken.html#foot


bottom of page