top of page

HANS VERMAAK VALT IN DE PRIJZEN


AI&M docent Hans Vermaak heeft samen met prof. De Caluwé de prestigieuze Rupert F. Chisholm Best Theory-to-Practice Paper Award toegekend gekregen van de Academy of Management voor hun paper over de twee decennia beslaande ontwikkeling van hun 'kleurenmodel'. In dit paper onderzoeken de auteurs de ontwikkeling en de verspreiding van het model, met de nadruk op de vraag hoe academische practitioners kunnen bijdragen aan theorievorming inzake organisatieverandering.

Het paper kan worden gedownload van deze locatie:

De website van Hans is hansvermaak.com


bottom of page