top of page

TACTISCH INFORMATIEMANAGEMENT (TIM)

De opleiding ’Tactisch Informatiemanagement’ (TIM) is bedoeld voor de meer ervaren functioneel beheerders en startende informatiemanagers, die hun kennis en vaardigheden willen verbreden richting informatiemanagement en toe zijn aan een volgende stap in hun professionele carrière.  

 

De opleiding wordt aangeboden in een samenwerkingsverband van AI&M en Vakopleiding Functioneel Beheer.  

KARAKTER VAN DE OPLEIDING 

Deze opleiding is een combinatie van theorie en toepassing van deze theorie. We hanteren verschillende leervormen die gericht zijn op praktische toepasbaarheid. Een fundamenteel beginsel van de opleiding is dat we niet kijken naar de hype van de dag, maar naar structurele IM-vraagstukken en hoe deze op een creatieve en toekomstgerichte manier kunnen worden benaderd. We willen met deze opleiding integreren, verbreden en verdiepen.  

 

De docenten verbonden aan deze opleiding hebben allen een verschillende achtergrond en een ruime ervaring met het hedendaagse informatiemanagement. Zo hebben de docenten van de Academy for Information & Management jarenlange ervaring in het doceren van strategisch informatiemanagement. De Vakopleiding Functioneel Beheer heeft met het team van Daniël E. Brouwer diverse, jarenlange en aantoonbare ervaring met functioneel beheer. Gezamenlijk staan zij staan garant voor kwaliteit en relevantie.   

OPLEIDINGSVORM

  • 10 dagdelen gemeenschappelijke modules (30 uur) 

  • Actieve participatie van deelnemers 

  • 30 uur gereserveerd voor praktijkopdracht en zelfstudie 

  • Fysieke opleidingsdagen (eventueel online) 

  • Afronding in de vorm van een terugkoppelmodule 

DE PRAKTIJKOPDRACHT

De aangeboden stof wordt tijdens en tussen de bijeenkomsten door middel van oefeningen verder aangescherpt. Daarnaast bevat de opleiding een praktijkopdracht die start vanaf module 3. De praktijkopdracht wordt in klein groepsverband uitgewerkt en intensief begeleid door de docenten. Tijdens de afrondende bijeenkomst worden de resultaten op een aansprekende manier gepresenteerd. Een van de voorwaarden voor certificering is een geslaagde praktijkopdracht.  

 

Elke groep zal worden bijgestaan door een ervaren praktijkbegeleider. Hiernaast zijn alle docenten tussendoor beschikbaar voor consultatie. 

MEERWAARDE VAN DE OPLEIDING

Aan het einde van deze opleiding beschikt de deelnemer over een goed ontwikkelde visie op informatiemanagement. Er is een gedegen theoretische basis gelegd om de ontwikkeling van de praktijk vorm te geven. Als aantredend informatiemanager beschik je nu over diverse vaardigheden om van toegevoegde waarde te zijn voor je organisatie. Daarnaast zal de nieuwsgierigheid naar verdieping van kennis en ontwikkeling van vaardigheden geprikkeld raken en blijven.  

 

Kortom, deze opleiding is een uitstekend uitgangspunt om de stap te maken van functioneel beheerder naar informatiemanager. Ook de startende informatiemanager die zich verder wil ontwikkelen en de wereld met een bredere blik wil aanschouwen wordt op zijn of haar wenken bediend met deze opleiding. Aan het einde van de opleiding ben je onderdeel geworden van een community van gelijkgezinden, die elkaar ook na de opleiding zullen blijven opzoeken, ondersteunen en stimuleren.  

KOSTEN

De kosten voor dit programma bedragen € 3.750 (excl. btw). Dit bedrag is inclusief deelname aan alle activiteiten van het programma, toegang tot het tussentijds discussieforum en de catering. Inschrijven voor een deel van het programma is niet mogelijk. 

Een beschrijving van de verschillende modules van de opleiding zijn op de volgende pagina te vinden.

Het inschrijfformulier om u aan te melden voor de opleiding vindt u hier

DATA

Data voor de komende leergang (2023) zijn als volgt:

1: maandag 16 januari 2023

2: maandag 13 februari 2023

3: maandag 13 maart 2023

4: maandag 17 april 2023

5: dinsdag 23 mei 2023

6: maandag 26 juni 2023

Logo VFB.jpg

Oktober 2022 start de komende leergang

plumage-176723_640.jpg
feather-5272833_640.jpg
bottom of page