top of page

TACTISCH INFORMATIEMANAGEMENT (TIM): HET PROGRAMMA

MODULE 1: INFORMATIEMANAGEMENT ALS PROFESSIE

In deze module staat informatiemanagement als professie centraal. Ook staan we stil bij de positionering van informatiemanagement aan de hand van het negenvlaks-model en benoemen we de taken en verantwoordelijkheden van informatiemanagement. Verder gaan we in op de relatie tussen businessinformatie en ICT. Als laatste staan we stil bij informatiemanagement op operationeel niveau: hoe gaan we om met beheer en projecten? 

 

MODULE 2: DE INFORMATIEMANAGER ALS PROFESSIONAL

In deze module gaan we dieper in op de rol van de informatiemanager als professional: welke kennis en vaardigheden heeft de informatiemanager nodig? Deze analyse maken we aan de hand van het model van Bolman & Deal. We doen een praktische inventarisatie van de soft skills, gevolgd door oefeningen. Ook bekijken we hoe je je politieke sensitiviteit kunt ontwikkelen in een organisatie.  Een goede informatiemanager heeft een breed scala aan kennis en vaardigheden nodig. We stippen ze aan en discussiëren over de ultieme teamsamenstelling.    

Ben je als informatiemanager een verbinder of eigenlijk iets anders? Tenslotte behandelen we in deze module de taal van een succesvolle informatiemanager. 

dejan-zakic-Bnq5c5L9g88-unsplash.jpg
vincent-van-zalinge-XzMpxoDWjXY-unsplash.jpg

MODULE 3: MAATSCHAPPELIJKE EN ORGANISATORISCHE CONTEXT VAN DE INFORMATIEMANAGER

De succesvolle informatiemanager is op de hoogte van relevante maatschappelijke ontwikkelingen en weet van een klant een relatie te maken. Voor wie doet de informatiemanager dit en voegt hij/zij wel (genoeg) waarde toe? De informatiemanager houdt zich bezig met de digitale transformatie, waarin we ons als samenleving bevinden. Welke ecosystemen zijn er? En hoe zorgen we voor digitale inclusie? Ook moeten we nadenken over de invloed van ‘black swans’ en onze behoefte om plannen te maken en vervolgens deze koers ook te willen volgen. 

 

MODULE 4: TECHNOLOGISCHE CONTEXT VAN DE INFORMATIEMANAGER

We leven in een wereld vol technologie, die we dagelijks inzetten om onze bedrijven te runnen. Welke technologische ontwikkelingen er zijn ontdekken we aan de hand van een technologische scan. Wat is Artificial Intelligence (AI) en hoe passen we AI toe? Tevens krijg je een overzicht van de diverse platformen en architectonische ontwikkelingen, zoals Common Ground. 

MODULE 5: DE ACTUELE PRAKTIJK VAN INFORMATIEMANAGEMENT

Als informatiemanager moet je weten wie je stakeholders zijn en hoe je met ze omgaat. Wie is opdrachtgever? En wie is eigenaar? Wat is de relatie tussen governance en informatiemanagement? Welke valkuilen zijn er in het vraag en aanbod-denken en welke rol speelt de informatiemanager bij innovatie? Hierbij hoort ook een actieve vraag- en antwoordsessie met een ervaren CIO. 

 

MODULE 6: INFORMATIEMANAGEMENT EN DE INRICHTING VAN DE INFORMATIEHUISHOUDING

“Als je niet volgens de wetten van de architectuur denkt en werkt, weet je niet wat je doet.” Welke vormen van architectuur zijn er? Wat is zaakgedreven werken en wat is datagedreven werken? Wat is Agile werken en zijn er ook andere vormen van samenwerking? Op o.a. deze vragen geven we antwoord in deze module. 

 

MODULE 7: PROGRAMMA- EN PROJECTMANAGEMENT

Als informatiemanager ben je vooral actief in projecten en programma’s. Maar hoe verhouden deze twee zich tot elkaar? Hoe manage je een programma en wat is procesmanagement? Als producten van de industriële samenleving zijn we gewend om te sturen op output, maar is het misschien beter om op outcome te sturen? Portfoliomanagement is vaak een ondergeschoven kindje: hoe zet je een portfolio op en hoe manage je dit vervolgens succesvol? Om continu te kunnen verbeteren moet je leren van project-successen, maar ook van de mislukkingen. Wat zijn de succesfactoren voor het samengaan van beheer en vernieuwing? Kortom, we focussen in deze module op het belang en de invulling van succesvol programma- en projectleiderschap. 

nick-fewings-P4mt-PUcn8o-unsplash.jpg
feather-5488401_640.jpg

MODULE 8: BATENMANAGEMENT EN BUSINESS CASES

Voor veel projecten wordt er een businesscase geschreven, maar na afronding van een project worden de geformuleerde baten moeilijk of zelfs niet gerealiseerd. Incasseren we überhaupt de baten die wel de aanleiding waren voor de start van het project? Tijdens deze module analyseren wij in hoeverre baten gemonitord kunnen worden en wat de toegevoegde waarde is van deze informatie tijdens een project. Deze theorie toetsen we aan de hand van een casus. 

 

MODULE 9: INFORMATIEVEILIGHEID

We leven in een wereld waar informatie altijd en overal voor iedereen beschikbaar is. Ook voor degene voor wie de informatie niet is bestemd. Tijdens deze module gaan we in op informatieveiligheid. Wat is cyber security en hoe gaan we om met fake informatie. Ook staan we stil bij informatie-ethiek. Tenslotte zal ook de AVG de revue passeren en maken we een DPIA. 

MODULE 10: COMMUNICEREN EN BEÏNVLOEDEN

Als informatiemanager moet je je omgeving kunnen beïnvloeden en adviseren. Maar hoe doe je dat? Hoe voer je een effectief beïnvloedingsgesprek met een manager, klant of leverancier? Hoe heb je niet alleen gelijk, maar krijg je het ook? Een oefening waarin je jezelf een spiegel voorhoudt en je creatief presentatievermogen aanscherpt!   

 

TERUGKOPPELMODULE: PRESENTATIE VAN DE PRAKTIJKOPDRACHTEN

Het meest waardevolle onderdeel van deze opleiding is de praktische benadering.  Tijdens deze module laat je zien wat je hebt geleerd aan de hand van een creatieve presentatie van je praktijkopdracht. En de nadruk ligt hier heel duidelijk op ‘creatief’.  Iedereen kan een PowerPointpresentatie maken, maar als je je boodschap op een creatieve manier weet over te brengen, verras je je doelgroep, waardoor de boodschap vele malen beter zal resoneren.  

 

In deze afsluitende module horen we graag wat de lessons learned zijn en maken we afspraken om de groepsdynamiek voort te laten duren.  

david-clode-Li-9Nbi3yXg-unsplash.jpg
bottom of page