top of page

STRATEGISCH

INFORMATIEMANAGEMENT

(SIM)

Organisaties worden meer dan ooit geconfronteerd met de gevolgen van digitale transformatie. Meer dan “beter dan gisteren”, wordt van hen innovativiteit en creativiteit voor de dag van morgen verwacht. Dit veronderstelt een mentale transformatie van eenieder in de organisatie.

 

De opleiding Strategisch Informatiemanagement (SIM) is bedoeld voor informatieprofessionals die hierin het voortouw willen nemen. Ze zijn als divisie- en afdelingsmanager, beleidsfunctionaris, informatiemanager of manager van grote ICT-gerelateerde veranderingsprogramma’s verantwoordelijk voor of adviseren over een toekomstgerichte organisatie. Van hen wordt ook verwacht dat zij regie gaan voeren op de besturing van de hiervoor benodigde informatievoorziening en op het daadwerkelijk realiseren van het informatiebeleid. Zij worden meer dan ooit geacht het hoger management strategisch te adviseren. Daarin staan strategische competenties, regie voeren, adviesvaardigheden en congruentie van organisatieontwikkeling en ontwikkeling van de informatievoorziening centraal.

Op dit ogenblik loopt een open leergang SIM in Amsterdam, naast een aantal in-company SIM opleidingen. De opleiding wordt ook in Groningen georganiseerd, in samenwerking met de IT Academy Noord-Nederland.

 

Data van leergang 2022-2023 in Amsterdam zijn als volgt:

1: dinsdag 4 oktober 2022
2: dinsdag 1 november 2022
3: dinsdag 29 november 2022
4: dinsdag 10 januari 2023
5: dinsdag 7 februari 2023
6: dinsdag 14 maart 2023

De opleiding vindt alleen plaats bij voldoende inschrijvingen. Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de startdatum uitgesteld.


Meer informatie treft u in de brochure. Inschrijven voor het studiejaar 2022-2023 (geplande start in oktober 2023) kan via het inschrijfformulier.

bottom of page