STRATEGISCH

INFORMATIEMANAGEMENT

(SIM)

Organisaties worden meer dan ooit geconfronteerd met de gevolgen van digitale transformatie. Meer dan “beter dan gisteren”, wordt van hen innovativiteit en creativiteit voor de dag van morgen verwacht. Dit veronderstelt een mentale transformatie van eenieder in de organisatie.

 

De opleiding Strategisch Informatiemanagement (SIM) is bedoeld voor informatieprofessionals die hierin het voortouw willen nemen. Ze zijn als divisie- en afdelingsmanager, beleidsfunctionaris, informatiemanager of manager van grote ICT-gerelateerde veranderingsprogramma’s verantwoordelijk voor of adviseren over een toekomstgerichte organisatie. Van hen wordt ook verwacht dat zij regie gaan voeren op de besturing van de hiervoor benodigde informatievoorziening en op het daadwerkelijk realiseren van het informatiebeleid. Zij worden meer dan ooit geacht het hoger management strategisch te adviseren. Daarin staan strategische competenties, regie voeren, adviesvaardigheden en congruentie van organisatieontwikkeling en ontwikkeling van de informatievoorziening centraal.

Op dit ogenblik loopt een open leergang SIM, naast een aantal in-company SIM opleidingen. Data voor de komende leergang zijn als volgt:

1: donderdag 11 februari 2021

2: donderdag 11 maart 2021 

3: donderdag 15 april 2021

4: donderdag 20 mei 2021

5: donderdag 1 juli 2021

6: donderdag 9 september 2021

De opleiding vindt alleen plaats bij voldoende inschrijvingen.