STRATEGISCH

INFORMATIEMANAGEMENT

(SIM)

Organisaties worden meer dan ooit geconfronteerd met de gevolgen van digitale transformatie. Meer dan “beter dan gisteren”, wordt van hen innovativiteit en creativiteit voor de dag van morgen verwacht. Dit veronderstelt een mentale transformatie van eenieder in de organisatie.

 

De opleiding Strategisch Informatiemanagement (SIM) is bedoeld voor informatieprofessionals die hierin het voortouw willen nemen. Ze zijn als divisie- en afdelingsmanager, beleidsfunctionaris, informatiemanager of manager van grote ICT-gerelateerde veranderingsprogramma’s verantwoordelijk voor of adviseren over een toekomstgerichte organisatie. Van hen wordt ook verwacht dat zij regie gaan voeren op de besturing van de hiervoor benodigde informatievoorziening en op het daadwerkelijk realiseren van het informatiebeleid. Zij worden meer dan ooit geacht het hoger management strategisch te adviseren. Daarin staan strategische competenties, regie voeren, adviesvaardigheden en congruentie van organisatieontwikkeling en ontwikkeling van de informatievoorziening centraal.

Op dit ogenblik loopt een open leergang SIM (vanaf februari 2021), naast een aantal in-company SIM opleidingen. In oktober 2021 start deze opleiding ook weer in Groningen, in samenwerking met de IT Academy Noord-Nederland en begin 2022 verwachten we in Amsterdam weer met een SIM opleiding te starten. Als u op de hoogte gehouden wil worden van de startdata, stuur dan even een emailtje naar info@ienm.nl.

De opleiding vindt alleen plaats bij voldoende inschrijvingen. Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de startdatum uitgesteld.