STRATEGISCH

INFORMATIEMANAGEMENT

(SIM)

Organisaties worden meer dan ooit geconfronteerd met de gevolgen van digitale transformatie. Meer dan “beter dan gisteren”, wordt van hen innovativiteit en creativiteit voor de dag van morgen verwacht. Dit veronderstelt een mentale transformatie van eenieder in de organisatie.

 

De opleiding Strategisch Informatiemanagement (SIM) is bedoeld voor informatieprofessionals die hierin het voortouw willen nemen. Ze zijn als divisie- en afdelingsmanager, beleidsfunctionaris, informatiemanager of manager van grote ICT-gerelateerde veranderingsprogramma’s verantwoordelijk voor of adviseren over een toekomstgerichte organisatie. Van hen wordt ook verwacht dat zij regie gaan voeren op de besturing van de hiervoor benodigde informatievoorziening en op het daadwerkelijk realiseren van het informatiebeleid. Zij worden meer dan ooit geacht het hoger management strategisch te adviseren. Daarin staan strategische competenties, regie voeren, adviesvaardigheden en congruentie van organisatieontwikkeling en ontwikkeling van de informatievoorziening centraal.

Op dit ogenblik loopt een open leergang SIM, naast een aantal in-company SIM opleidingen. Data voor de komende leergang zijn als volgt:

1: donderdag 17 september 2020
2: donderdag 29 oktober 2020
3: donderdag 10 december 2020
4: donderdag 14 januari 2021
5: donderdag 11 februari 2021
6: maart 2021: (optionele workshop Designthinking) datum moet nog vastgesteld
7: april 2021: (optionele workshop Designthinking) datum moet nog vastgesteld

8: donderdag 20 mei 2021

De SIM opleiding wordt ook in Groningen aangeboden in samenwerking met IT Academy Noord-Nederland. Meer informatie treft u op de website van de IT Academy Noord-Nederland.

De opleiding vindt alleen plaats bij voldoende inschrijvingen.