top of page

LEERTAFELS

De leertafel is een leervorm die de basisfilosofie van de AI&M weerspiegelt: professionals leren samen van gedeelde problematieken, hierin ondersteund en begeleid door onafhankelijke experts uit het netwerk van AI&M. In een aantal opeenvolgende sessies brengen de deelnemers samen oplossingen dichterbij, zonder afbreuk te doen aan de complexiteit van de bestudeerde vraagstukken. 

 

Leertafels worden meestal in een beperkt aantal op elkaar volgende sessies georganiseerd. Ze worden in twee formats aangeboden:

  1. In company voor managementteams van (semi)overheden en bedrijven, waar concrete actuele managementvraagstukken worden aangepakt. Er wordt vooraf, in samenspraak, een concreet resultaat van de leertafels bepaald. U kunt hierbij denken aan het opstellen van leidende managementprincipes voor informatievraagstukken, prototypes van oplossingen, awareness verhoging m.b.t. informatie en ICT, een heldere probleemstelling waar verder aan gewerkt kan worden e.d.​​

  2. In open vorm voor hoger management die worstelen met gelijksoortige vraagstukken en hun kennis hierover willen verdiepen. Leren in een vertrouwenwekkende leeromgeving met ‘peers’. 

bottom of page