top of page

TRIPLE-E:

Expertise - Experience - Exchange

 

Open leertafel Informatie & ICT voor hoger management

Triple-E is een efficiënt, modulair en continu ontwikkelingsprogramma op het gebied van informatie en ICT voor individuele topmanagers en beslissers.

WAAROM DOEN WE HET?

De impact van informatie en ICT op organisaties en de maatschappij is duidelijk. De ‘digitale transformatie’ onder invloed van nieuwe technologieën introduceert alternatieve businessmodellen.

 

Dit vereist een verandering van bestuurlijke mindset: van ‘planning’ naar ‘preparing’.

Leidinggevenden in (semi-)overheids- organisaties, zorginstellingen en het bedrijfsleven hebben een sterke behoefte om deze impact te doorgronden. Zeker in samenhang met op vele gebieden groeiende regelgeving en besturingscomplexiteit.

 

Triple-E is erop gericht om met een beperkte tijdsbesteding de bestuurlijke en organisatorische inzichten van de deelnemers te verrijken, in het licht van de digitale transformatie.

 

Mede geënt op de persoonlijke vraagstelling van de deelnemers worden met grote regelmaat leertafelsessies met een palet van onderwerpen gehouden. De deelnemer kan continu sessies kiezen.

HOE WERKT TRIPLE-E?

De doelstelling van Triple-E is doelgericht, efficiënt, in het gewenste tempo en met de juiste diepgang de gewenste actuele inzichten voor de deelnemers samen genereren.

 

Door de gedeelde rijkdom aan expertise en ervaring, maar evenzeer door het bieden van verrassende doorzichten, ontstaat een meerkleurig palet aan nieuwe inzichten die hun vertaling vinden in managerial handelingsvaardigheid.

 

Leertafelsessies van een paar uur, in kleine samenstelling van gelijkwaardig hoger managementniveau, zijn de programmakern.

 

Het gesprek aan de leertafel, de Exchange, zet een intensieve onderlinge uitwisseling van Expertise en Experience in gang. De modulaire opzet van Triple-E, gekoppeld aan de keuze van de sessiethema’s in functie van de interesses, geeft wederzijdse verrijking van ervaringen in zijn effectiefste vorm.

VOOR WIE DOEN WE HET PROGRAMMA?

Triple-E is exclusief bestemd voor topmanagers en beslissers uit informatie-intensieve organisaties: leden van raden van bestuur, (hoofd)directies, commissarissen etc. die hun kennis en inzicht m.b.t. de effecten van de informatiemaatschappij voor hun organisatie fundamenteel willen verdiepen.

 

De hogere managementpositie van de deelnemers garandeert dat de issues rond informatie en digitale transformatie in het juiste bredere business perspectief kunnen worden besproken.

 

GEEN DERTIEN IN EEN DOZIJN

Triple-E is geen product met begin- en einddatum, het is een doorlopend ontwikkelingsprogramma met wisselende samenstellingen van deelnemers. Deelname is op basis van enthousiasme en relevantie, beschikbare tijd van de deelnemer en niet van verplichting. Door de per sessie veranderende samenstelling van de deelnemersgroep, is het verbreden van het netwerk van collega’s met soortgelijke vraagstukken een beoogd neveneffect. 

Uitgebreide informatie treft u in de brochure, die u hier kan downloaden.

Kotteman.jpg

Dion Kotteman

Hennie_Wesseling.jpg

Hennie Wesseling

Prof. dr. ir. Rik Maes

Voor meer informatie, neem contact op met info@ienm.nl of 020-6251835

bottom of page