top of page

OPLEIDING SIM AFGEROND


De opleiding Strategisch Informatiemanagement in samenwerking met de IT Academy Noord-Nederland is met succes afgerond: de 20 deelnemers waren lovend over de verkregen inzichten en aangereikte handvaten. In de woorden van één van de deelnemers: "Bij mij heeft de opleiding veel in beweging gezet. Iedere keer popt er weer iets uit de opleiding bij me op. Ik vind het vooral fijn dat ik beter in staat ben te benoemen wat ik vaak zie en voel, door de geboden perspectieven op informatiemanagement en de brede helikopterview Ik heb er nieuwe energie door gekregen, wat ook door mijn collega’s (en mijn thuisfront, niet te vergeten) wordt opgemerkt."


bottom of page