top of page

DE KERN VAN DIGITALE TRANSFORMATIE


Zowat elke organisatie doet aan digitale transformatie (die van u niet?), maar men bedoelt er heel veel verschillende zaken mee. Aan het ene uiterste associeert men digitale transformatie met het disruptief veranderen van hele bedrijfstakken, aan het andere gebruikt men de term voor wat vroeger gewoonweg ‘automatisering’ heette.

In dit artikel wijst Rik Maes ons de weg: hij geeft aan wat de essentie van digitale transformatie is, maar ook gaat hij in op de consequenties ervan voor organisaties: werken in ecosysteemverband en uitgaan van een compleet mensbeeld. Digitalisering maakt namelijk veel mogelijk, maar ook noodzakelijk.


bottom of page