top of page

FILOSOFIE VOOR PROFESSIONALS IN HET INFORMATIETIJDPERK

Organisaties zijn op zoek naar houvast in het rumoer van de genetwerkte informatiesamenleving; antwoorden van gisteren geven immers geen garantie voor het heden. Het stellen van de juiste vragen is in dit licht vaak belangrijker dan het vinden van de passende antwoorden. Ook individuen zoeken naar professionele en persoonlijke betekenisgeving. In de opleiding geven we op een actieve manier inhoud en vorm aan dit organisatorisch en persoonlijk zoeken door confrontatie met inzichten uit de filosofie.

 

De deelnemers aan deze opleiding gaan samen op zoek naar de rol en betekenis van informatie hierbij. Informatie verbindt niet alleen organisaties en personen in een ecosysteem, het bepaalt ook meer en meer de strategische opties die een organisatie ter beschikking staan. De profeten van ‘big data’ en ‘business analytics’ beloven bergen inzicht, maar waar is dit op gebaseerd?

 

Filosofie voor professionals in het informatietijdperk is een opleiding voor professionals die vanuit nieuwsgierigheid willen reflecteren op hun praktijk en hierbij niet schuwen om hun oordeel in vraag te stellen. Maar vooral: die hun nieuw verworven opvattingen willen vertalen naar de praktijk van hun organisatie. Innovatie middels verdieping! Dit doen ze in deze opleiding op een actieve manier: elke bijeenkomst is een actieve zoektocht, hierin telkens op weg gezet door een inspirerende inleiding over een relevante filosoof.   

Prof. Marc Van den Bossche 

inhoudelijk coördinator en inleider van dit programma

bottom of page