top of page

LEERTAFEL

MACHT &
COMMUNICATIE

OPEN LEERTAFEL MACHT & COMMUNICATIE VOOR INFORMATIEPROFESSIONALS

 

In een wereld waarin adequate informatie de kracht van een organisatie uitmaakt maar informatiemanagement vaak niet echt doordringt tot het machtscentrum, heeft de informatieprofessional een moeilijke taak. Hij of zij functioneert immers in een krachtenveld met meerdere, meestal tegenstrijdige belangen; de factor ‘informatie’ wordt dan te gemakkelijk gelijkgesteld met ‘ICT’ en ergo met een kostenpost waarop dient te worden bezuinigd. 

 

Gelijk hebben is geen vanzelfsprekendheid, evenmin als gelijk krijgen.

 

In deze open leertafel van de Academy for Information & Management (AI&M) leert u uw inzicht in de kracht en de beperkingen van uw argumentatie en uw handelingsbekwaamheid in dit politieke spel te verhogen. U doet dit begeleid door deskundige inleiders, maar – in de geest van het leertafelconcept – ook en vooral samen met collega-informatieprofessionals.

 

 

Meer informatie over deze leertafel treft u aan in de flyer die u hiernaast kunt downloaden.

Dr. Martin Hetebrij

PROGRAMMA

Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten van 17.00-21.00 uur (inclusief diner). 

 

BIJEENKOMST 1

Het spel van macht en communicatie in organisaties (door Dr. Martin Hetebrij, stichter ‘De Politieke Dimensie’ en auteur over macht, communicatie en besluitvorming)

 

BIJEENKOMST 2

Macht en taal: ‘framing’ en discours (door Prof. dr. ir. Rik Maes, em. hoogleraar Universiteit van Amsterdam en (aan)stichter van de Academy for I&M)

 

BIJEENKOMST 3

Ethiek en (informatie)professionaliteit (door Prof. dr. Jeroen van den Hoven, hoogleraar Ethiek aan de TUDelft)

 

BIJEENKOMST 4

Communiceren en overtuigen: persoonlijke stijl (door Drs. Erik Jan Harmens, Corporate Writer bij Citigate First Financial en dichter)

 

BIJEENKOMST 5

Governance, macht en samenwerking in organisaties (door Drs. Michiel Kooper, CIO Arkin & promovendus op het gebied van ‘information governance’)

Prof. dr. Jeroen van den Hoven

Drs. Erik Jan Harmens

Drs. Michiel Kooper

bottom of page