top of page

WERKATELIER
OVERTUIGEND VERANDEREN

PERSOONLIJKE OVERTUIGINGSKRACHT ALS INSTRUMENT VOOR VERANDERING

Uw invloed op beleid en gedrag in de organisatie is maar ten dele rationeel bepaald. Het succes van uw optreden wordt in belangrijke mate beïnvloed door uw kennis van de machten en krachten in de organisatie en door de mate waarin u anderen kunt inspireren en overtuigen. Kortom, uw zeggingskracht en uw kennis van het spel en de knikkers zijn mede bepalend voor uw succes.

De Academy for Information & Management ontwikkelde een uitdagend Werkatelier voor leidinggevenden en professionals die samen met de allerbeste denkers en doeners uit de wetenschap en de praktijk willen werken aan hun persoonlijke veranderkracht binnen de dynamiek en praktijk van hun eigen organisatie.

 

WERKATELIER IN EEN NOTENDOP

 • 7 sessies

 • 12 inhoudelijke experts

 • intervisie, coaching, strategische dialoog, concreet werken aan uw praktijkcase

 • interactie met medeprofessional

 • persoonlijk en professioneel leren 

 

HET SPEELVELD; MACHTEN EN KRACHTEN

Om met succes te kunnen veranderen en te overtuigen is het van belang dat u de context kent waarbinnen u opereert. Wat zijn de taaie vraagstukken binnen de organisatie? Wat zijn de belangen, verwachtingen, kansen en pijnpunten bij collega’s, leidinggevenden, klanten en partners? Als u weet wat er speelt, zowel dat wat zichtbaar is, als dat wat niet wordt uitgesproken, kunt u uw eigen aanpak effectiever inzetten.

 

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

Zelfkennis is essentieel. Hoe komt u over op anderen? Bent u zich bewust van het effect van uw verbale en non-verbale communicatie op uw overtuigingskracht? Welke rollen kunt u overtuigend innemen, zonder uzelf te verliezen? En hoe vergroot u uw handelingskader, zodat u meer resultaat boekt?

 

Deze thema’s staan centraal in het Werkatelier Overtuigend veranderen. De eerste helft van het programma draait om het speelveld: verandervraagstukken, organisatiedynamiek, Umfeld en mensenkennis. Tijdens de tweede helft staan persoonlijke effectiviteit en overtuigingskracht centraal. 

 

DIRECT RESULTAAT

Tijdens het Werkatelier doet u kennis en vaardigheden op op het gebied van invloed en overtuigingskracht en u past deze direct toe op een concrete casus uit uw eigen praktijk. Zo slaat u twee vliegen in één klap: de tijd die u investeert om te leren, wordt direct omgezet in resultaat.

 

DOELGROEP

Het werkatelier ‘Overtuigend veranderen’ is bedoeld voor leidinggevenden en professionals die inzicht in taaie vraagstukken willen combineren met persoonlijke overtuigingskracht. 

Karen Bergisch 

Programmamanager
Werkatelier

Overtuigend Veranderen

De Informatieprofessional 3.0
Spelen met ideeen
Veranderversneller
Ondertussen in de organisatie
Interne communicatie bij verandering
IJs verkopen aan eskimo's
Denk niet aan een roze olifant
Praktijkboek intervisie
Organisatiedynamica
Zo ben ik nou eenmaal

SPECIAAL VOOR DEELNEMERS: HET BOEKENPAKKET 'OVERTUIGEND VERANDEREN'

Veel van de docenten van het Werkatelier Overtuigend veranderen schreven een boek dat aansluit bij dit thema. Als deelnemer kunt u een speciaal voor u samengesteld boekenpakket bestellen.

U ontvangt dit dan bij aanvang van het programma. Het boekenpakket bestaat uit tien speciaal voor u geselecteerde boeken. Aanschaf van deze boeken is niet verplicht. 

 

Het complete boekenpakket ontvangt u voor € 301,05 inclusief btw. 

 

KOSTEN

De kosten voor deelname bedragen
€ 3.395,-. Dit is inclusief diners, tussentijdse begeleiding en lesmateriaal, exclusief BTW en verblijfskosten.

 

LOCATIE

Het Werkatelier vindt plaats bij de Academy for Information & Management in Amsterdam. In een enkel geval vraagt de aard van een sessie om een alternatieve setting, in dat geval wordt een locatie in de omgeving van de AI&M aangeboden.

 

DATA EN TIJDEN

De bijeenkomsten vinden in principe eens in de vier weken op dinsdag plaats.

Een werkatelier start om 12.30 uur en eindigt om 21.00 uur (m.u.v. de slotsessie). Filevrij en met een minimaal beslag op uw werktijd.

Data moeten nog worden vastgesteld.

 

MAATWERK

Het Werkatelier Overtuigend veranderen leent zich uitstekend voor een In Company traject. Wij ontwikkelen graag een Werkatelier op maat voor u, waarbij u met elkaar werkt aan waardecreatie en overtuigingskracht binnen uw organisatie, richting klanten of met samenwerkingspartners.

U kunt voor een vrijblijvende afspraak over de mogelijkheden contact opnemen met de Academy for Information & Management: karen@ienm.nl of 020 - 625 18 35. 

AAN HET EIND VAN HET WERKATELIER HEEFT U:

 • Inzicht in de belangrijkste vraagstukken van uw organisatie

 • Gevoel voor de dynamiek die van invloed is op het reilen en zeilen binnen de organisatie

 • Communicatiestrategieën om deze dynamiek te beïnvloeden

 • Inzicht in de factoren die van invloed zijn op succesvol veranderen

 • Kennis over drijfveren en persoonlijkheidstypen

 • Overtuigingskracht

 • Inzicht in het effect van uw houding en gedrag

 • Vaardigheden om vraagstukken te framen en te presenteren

 • Betere adviesvaardigheden

 • Inzicht in de kennis en ervaring van ervaren rotten

 • Een oplossing voor een urgent organisatievraagstuk

 • Toegang tot het professionele netwerk van de AI&M 

MET WERKATELIERS VAN ONDER MEER:

 • Prof Rik Maes over werken in Ecosystemen

 • Prof Thijs Homan over Organisatiedynamiek

 • Jeroen van Seeters over Strategische dialoog

 • Ineke Booij over Managen van lastpakken

 • Huib Koeleman over Adviseren voor professionals

 • Erik Jan Harmens doet coaching en intervisie

 • Pacelle van Goethem over Impact

 • Sarah Gagestein over de invloed van taal en het voorkomen van weerstand

 • Jos Kessels over de Kunst van het vragen stellen

 • Killian Bennebroek Gravenhorst over De veranderversneller

 • Mimoun Oaïssa over Storytelling

 • Jaap van 't Hek over Ondertussen in de organisatie

 

Omschrijvingen van de verscheidene werkateliers treft u in de brochure.

bottom of page