top of page

3D PRINTING IN LEREN VAN DIVERSITEIT & INNOVATIE


Op dinsdag 6 mei was de laatste reguliere bijeenkomst van Leren van Diversiteit & Innovatie voor de leergang 2013-2014. Hugo Jager en Ties Rijkers van Revelating boden een werkelijk indrukwekkend inzicht in de stand van zaken, maar vooral ook in de enorme, in een aantal gevallen onvermoede effecten van 3D printing op hele bedrijfstakken zoals de logistiek. Een indrukwekkende presentatie annex demonstratie!


bottom of page