top of page

WAARHEID EN VERDICHTING


Het afsluitend weekend van het programma Leren van Diversiteit & Innovatie vond op 15-16 juni 2014 plaats, niet in het Weesperbadhuis maar in een prachtig kasteel in Gronsveld. Het overkoepelend thema van dit weekend was “De waarheid, de verdichting en de dunne lijn”.

In onze snel veranderende wereld is het onmogelijk om altijd elke gestelde grens te respecteren. Vaak is het nodig om grenzen te verleggen, soms is het zelfs belangrijk ze te overtreden en altijd is het nuttig om de bestaande grenzen in vraag te stellen.Tijdens het weekend werden deze grenzen op uiteenlopende terreinen verkend: wat mag, wat moet en wat nooit zal mogen.

Het werd een bijzonder geslaagd weekend met inspirerende sprekers op de dunne lijn tussen waarheid en verdichting. Charlotte De Backer van de Universiteit Antwerpen sprak over het (on)nut van roddels en het belang van tafelen hierbij. Prof. Jean Paul Van Bendegem van de Vrije Universiteit Brussel ontleedde scepticisme en de grens tussen wetenschap en kwakzalverij. Journalist Hans Vandeweghe deelde zijn enorme kennis over sportiviteit en het gebruik van doping in de wielersport. Diederik Stapel, tot slot, gaf een indrukwekkend getuigenis over hoe grensverleggend onderzoek kan ontaarden in grensoverschrijdend gedrag.


bottom of page