top of page

ZUID-AFRIKA


Zuid-Afrika neemt een speciale plaats in bij de activiteiten van AI&M: reeds enige jaren bezoeken deelnemers aan AI&M programma’s de Kaapse regio, met bijzondere, actieve belangstelling voor wat we van ondernemers, opleiders en NGO’s in het township Khayelitsha kunnen leren. Het resultaat zijn steeds boeiende ontmoetingen, waar beide partijen erg veel van opsteken.

In dit kader vindt de studiereis van de lichting 2013-2015 van de EMIM-opleiding in november a.s. plaats. Het wereldbeeld van de West-Europese manager toetsen aan deze totaal verschillende werkelijkheid staat centraal in deze studiereis. In de eerstvolgende nieuwsbrief zullen de impressies uit de eerste hand worden gedeeld. Om een idee te krijgen: momenteel wordt via crowdfunding een documentaire geproduceerd over o.a. een Zuid-Afrikaanse NGO waar de EMIM-mers mee werken: Made in Africa.

Voorts heeft Martin Hetebrij, vast docent in diverse AI&M programma’s een boek afgerond “Leren van Mandela”. Hierin komt hij tot een model en leerpunten voor de manager anno nu: het hebben van een toekomstperspectief (in de vorm van een eigen missie) als een opvatting over het juist politieke handelen en een ‘politiek moreel kompas’: verbinden waar het kan, vechten waar het moet en bouwen waar mogelijk. Hetebrij noemt dat moreel pragmatisme.


bottom of page