top of page

ECOSYSTEMEN


Op initiatief van AI&M komt een aantal CIO’s van Nederlandse organisaties, zowel uit de profit- als non-profitsector, samen rond het onderwerp “Ecosystemen”. De grondgedachte hierachter is dat er een fundamentele omslag aan het plaatsvinden is in de wijze waarop organisaties zich in de wereld (kunnen) profileren: middels informatie vervlochten netwerken vormen er de basis van. Kenmerken van deze nieuwe, organisatie-overschrijdende samenwerkingsvorm zijn de nadruk op de mens/klant, het gebruik van platformen en het belang van een invloedrijke positie innemen in strategische allianties.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt de grondslag gelegd voor verder onderzoek op dit gebied, in het bijzonder naar de effecten van deze verschuiving op de positie en rol van de CIO. Binnenkort verschijnt een ‘position paper’ over dit onderwerp op de website van AI&M. Organisaties die actief willen participeren in dit onderzoek kunnen zich melden via info@ienm.nl


bottom of page