top of page

INTERNATIONAL CONSULTANCY CONFERENCE 2015


Op 22 en 23 september vond in Noordwijk de International Consultancy Conference plaats met als thema's 'technological innovation', 'social innovation' en 'value for the profession'. Op deze prestigieuze conferentie presenteerden twee AI&M docenten, Hans Vermaak en Rik Maes, hun ideeën. Hans hield een workshop 'Working with multiple perspectives on change', waarin hij vijf strategieën voor organisatorische verandering de revue liet passeren. Rik hield een presentatie over 'Design thinking in management éducation for the information age'. Hierin schetste hij een model waardoor de impact van informatie en ICT voor deze tijd wordt verhelderd. Op basis hiervan ontwikkelde hij vervolgens zijn ideeën over het vruchtbaar samengaan van taalspel en design denken in managementeducatie.


bottom of page