top of page

INFORMATIEMANAGEMENT: VIA VERBREDING NAAR VERDIEPING


In de openingsmodule van de opleiding Strategisch Informatiemanagement voor de IT Academy Noord-Nederland betoogden Rik Maes en Dick Rijken dat het huidige tijdsbeeld een brede, socio-culturele visie op informatiemanagement noodzakelijk maakt wil een informatieprofessional de echte problemen aanpakken. Maatschappelijke ontwikkelingen, onder meer het grotendeels wegvallen van het publieke domein, en de impact van ICT confronteren organisaties met een herbezinning op hun plaats in de vernetwerkte omgeving; de informatieprofessional anno nu kan hier de ogen niet voor sluiten: de vraagstukken waar hij mee geconfronteerd wordt zijn taaie vraagstukken ('wicked problems'). Door het toepassen van ontwerpdenken is hij in staat deze problemen in de volle diepte aan te pakken; door bewust na te denken over zijn taalrepertorium en hiermee te experimenteren kan hij bovendien zijn effectiviteit drastisch vergroten. Een voor velen verrassende invalshoek die appelleert aan de behoefte van de informatieprofessional aan aantoonbare strategische relevantie voor zijn organisatie.


bottom of page