top of page

VIAG CONGRES 2015


Op het VIAG Congres 2015 waren de 'keynote speakers' Bas Eenhoorn, Nationaal Commissaris Digitale Overheid en Rik Maes, (aan)stichter van AI&M. In zijn presentatie vertrok Rik van de groeiende splijtzwam tussen vorm en inhoud: enerzijds snakken zowat alle organisaties naar innovatie (vorm), anderzijds vinden ze de verbinding van deze vorm met waarden en betekenissen op maatschappelijk, organisatorisch en individueel niveau (inhoud) moeilijk. Toch is dit de aangewezen weg om de toenemende vervreemding in organisaties op te heffen. De teloorgang van het publieke domein maakt bovendien dat de samenleving vernetwerkt, met toenemende complexiteit als gevolg. In het tweede deel van zijn bijdrage onderzocht Rik de gevolgen van deze evolutie voor de informatieprofessional: qua vorm dient deze laatste zich vooral faciliterend op te stellen (als 'informatiecurator'), qua methode dient hij zijn ingenieursbenadering in te ruilen voor deze van een ontwerper en qua mentaliteit dient hij vooral te accepteren dat de problemen waarmee hij in toenemende mate geconfronteerd wordt 'wicked problems' zijn die enkel met een behoorlijke mate van onzekerheid kunnen worden bestudeerd.

Foto: Gézieta van den Belt @gazietavdbelt


bottom of page