top of page

ICT ARTIKELEN


Diverse onderwerpen omtrent ICT: digitale doorbraken in een aantal bedrijfstakken, wendbare ICT architectuur, ICT projecten en opdrachtgeverschap bij de overheid, cultuurverandering in ICT-land, een oproep voor meer integraal denken in ICT, aanbevelingen voor transformatie van de ICT functie en tot slot een foto uit 1956.

Hieronder vindt u de nieuwsbrief van Rik Maes met verzamelde artikelen:

https://www.getrevue.co/profile/rikmaes/issues/rik-maes-editie-3-67398

Transferring a 5 MB hard drive in 1956


bottom of page