STRATEGIE ONTMOET DIGITALE TRANSFORMATIE


Artikelen op het raakvlak van strategie en digitale transformatie. Met enkele vooral voor overheden relevante referenties en tot slot een tweetal referenties naar een filosofische kijk respectievelijk alternatieve modellen voor probleembenadering.

https://www.getrevue.co/profile/rikmaes/issues/rik-maes-editie-21-100609