top of page

EFFECTIEVE STRATEGIE IMPLEMENTATIE:

HET PROGRAMMA

Zie verder over de leertafel Effectieve Strategie Implementatie: 

Onderstaand vindt u de thema’s van de leertafelsessies en de sprekers die tijdens de sessies hun kennis en inzichten met u zullen delen. Iedere sessie zal er, naast ruimte voor uw eigen input en de vertaling van de inhoud naar uw eigen praktijk, zowel aandacht besteed worden aan theoretische kennis als aan de praktische toepassing hiervan in de vorm van een workshop. Iedere sessie wordt tevens ondersteund door literatuur. Dit hele pakket wordt u door de opleiding aangereikt, u hoeft dit niet zelf aan te schaffen.

BIJEENKOMST 1: EIGENAARSCHAP

 • Hoe maakt uw organisatie energie vrij om uw strategie te implementeren?

 • Welk concurrentievoordeel levert eigenaarschap op in termen van energie, gewenst gedrag en aantoonbare prestaties?

 • Hoe kunt u eigenaarschap bevorderen om meer vaart te maken met vernieuwing van uw organisatie en prestatieverbetering?

 • Wat kunt u morgen doen om het eigenaarschap binnen uw organisatie te bevorderen (inspireren, ruimte creëren, faciliterend organiseren, commitment opbouwen en feedback geven?

 

Spreker: Hans van der Loo, zelfstandig adviseur en auteur van Energy Boost, Vaart maken en Kus de visie wakker. Harry van Irsel, directeur van Alignment4Value en initiatiefnemer van de leertafel, zal vooraf een korte introductie geven van de leertafel. Literatuur: Energy Boost voor jezelf, je team en je organisatie: Presteren omdat je er zin in hebt, van Hans van der Loo.

Hans van der Loo

Zelfstandig adviseur

Frans van Loef

Directeur Freecapacity

BIJEENKOMST 2: FOCUS

 • Hoe stelt u inspirerende doelen?

 • Hoe bepaalt u welke activiteiten daaraan bijdragen?

 • Hoe maakt u capaciteit vrij om deze activiteiten uit te voeren?

 

Spreker: Frans van Loef, directeur van Freecapacity en auteur van het boek Stoppen met stapelen. Literatuur: Stoppen met stapelen: Waarom zoveel organisaties overbelast zijn en hoe je dat voorkomt, van Frans van Loef.

BIJEENKOMST 3: ALIGNMENT

 • Hoe organiseert u de activiteiten zo dat zij optimaal bijdragen aan uw doelen?

 • Hoe worden structuur, cultuur en systemen in lijn gebracht met uw strategie?

 • Hoe vindt u de balans tussen exploitatie (het bestaande business model exploiteren) en exploratie (innoveren naar een nieuw business model)?

 

 

Spreker: Prof. em. dr. Aimé Heene, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Gent en auteur van diverse boeken over strategie. Literatuur: Strategy Execution: Translating Strategy into Action, van Andrew MacLennan

Prof. dr. Aimé Heene

Professor Universitet Gent

Harry van Irsel

directeur van Alignment4Value en initiatiefnemer van deze leertafel

BIJEENKOMST 4: PORTFOLIOMANAGEMENT EN BATENMANAGEMENT

 • Hoe stelt u een portfolio van projecten samen die uw strategie optimaal ondersteunt? (doing the right things).

 • Hoe verzilvert u de baten op de projecten en programma’s die uit uw strategie voortvloeien (doing things right)?

 • Welke rol spelen batenkaarten en batenrealisatieplannen bij het verzilveren van de baten?

 

 

Spreker: Harry van Irsel, directeur van Alignment4Value en initiatiefnemer van deze leertafel. Literatuur: Benefits Realisation Management, van Gerald Bradley.

 

BIJEENKOMST 5: PRESTATIEMANAGEMENT

 • Hoe verbindt u strategische en operationele doelstellingen?

 • Hoe realiseert u deployment van uw strategie?

 • Hoe realiseert u de beoogde prestatieverbeteringen?

 • Welke rol spelen strategiekaarten bij het bewaken van de voortgang van uw strategie-implementatie?

 

 

Spreker: Prof. Simonne Vermeylen, docent Strategisch Management, Faculteit Economie en Bedrijfskunde KU Leuven, Campus Brussel; Strategy Consultant en mede-auteur van het boek ‘Systemisch performance management’.Literatuur: Systemisch Performance Management: Met mensen naar duurzame verandering, van Dries van Nieuwenhuyse, Simonne Vermeylen en Philippe DeVos.

 

Prof. Simonne Vermeylen

Hoogleraar

Docent KU Leuven

Prof. dr. Ir. Rik Maes

em. hoogleraar UvA en oprichter van de Academy for Information & Management

BIJEENKOMST 6: ECOSYSTEMEN

Strategievorming en strategie-implementatie vinden in toenemende mate plaats in netwerken en bijbehorende ecosystemen. Dat werpt een nieuw licht op de vraagstukken rond strategie-implementatie. Deze avond staan de volgende vragen centraal.

 

 • Welke consequenties hebben ecosystemen voor strategievorming en strategie-implementatie?

 • Hoe helpen ecosystemen om een goede balans tussen exploitatie en exploratie te vinden?

 • Hoe helpt de theorie over ecosystemen om de balans tussen samenhang en snelheid te vinden?

 

 

Spreker: Prof. dr. ir. Rik Maes, emeritus hoogleraar UvA en oprichter van de Academy for Information & Management. Literatuur: The Keystone Advantage: What the new dynamics of business ecosystems mean for strategy, innovation and sustainability, van Marco Iansiti en Roy Levien.

 

BIJEENKOMST 7: RONDETAFELGESPREK

 • Wat hebben we geleerd? 

 • Welke zaken staan nog open?

 • Hoe kunnen we elkaar helpen de laatste barrières rond onze strategie-implementatie te slechten?

 

Gefaciliteerd door: Gerrit Ruitinga, voormalige CEO Q8, Huub Baijens, zelfstandig adviseur, en Harry van Irsel, directeur van Alignment4Value.

Gerrit Ruitinga

voormalige CEO Q8

Huub Baijens

Zelfstandig adviseur

bottom of page