top of page

EFFECTIEVE STRATEGIE IMPLEMENTATIE:

EEN KADER

Zie verder over de leertafel Effectieve Strategie Implementatie: 

EEN KADER VOOR STRATEGIE-IMPLEMENTATIE

Strategie-implementatie draait om het verbinden van strategie en uitvoering. In de uitvoering onderscheiden we eenmalige activiteiten (projecten) en structurele activiteiten (processen). De leertafel bevindt zich op het snijvlak van strategie, projecten en processen. Dit wordt weergegeven figuur 1 hieronder.

 

 

Op basis van deze figuur onderscheiden we drie kritieke succesfactoren (focus, alignment en eigenaarschap) en drie strategische besturingsprocessen (portfolio-, baten- en prestatieprestatiemanagement) die bijdragen aan betere strategie-implementatie.

DRIELUIK OVER KRITIEKE SUCCESFACTOREN

We beginnen met 3 bijeenkomsten over succesfactoren bij strategie-implementatie. In de bijeenkomst over eigenaarschap leert u hoe mensen intrinsiek gemotiveerd raken om bedrijfsactiviteiten uit te voeren in lijn met de strategie; in de bijeenkomst over focus leert u hoe u met een inspirerend toekomstbeeld focus kunt aanbrengen in uw bedrijfsactiviteiten; in de bijeenkomst over alignment leert u hoe u deze activiteiten zo kunt organiseren dat ze bijdragen aan het realiseren van dat toekomstbeeld.

Figuur 1:

Een kader voor strategie-implementatie

DRIELUIK OVER STRATEGISCHE BESTURING

De besturing van de activiteiten (projecten en processen) moet zo worden ingericht dat zij effectief bijdragen aan uw strategische doelstellingen. Deze besturing krijgt vorm in portfolio-, baten- en prestatiemanagement.

In de bijeenkomst over portfoliomanagement leert u projecten te kiezen die goed aansluiten op uw strategie (doing the right things). In de bijeenkomst over batenmanagement leert u hoe u de baten van deze projecten kunt verzilveren (doing things right). Daartoe moet de aandacht verschuiven van het opleveren van producten (de focus van klassiek projectmanagement) naar waardecreatie door batenrealisatie. In de bijeenkomst over prestatiemanagement leert u om een strategiekaart te maken die uw strategische doelstellingen vertaalt naar operationele doelstellingen. Zo weet iedereen wat hij of zij moet bijdragen aan de realisatie van de strategie en worden prestatieverbeteringen geborgd in de operationele uitvoering.

 

 

ECOSYSTEMEN ALS BASIS VOOR SNELHEID EN SAMENHANG

Effectieve strategie-implementatie vraagt om snelheid en samenhang. Aan de ene kant is snelheid vereist om uw organisatie tijdig aan te passen aan ontwikkelingen in uw omgeving. U moet voorkomen dat uw strategie al is achterhaald tegen de tijd dat zij is geïmplementeerd. Aan de andere kant dient er samenhang te bestaan tussen strategie, structuur, cultuur en systemen. Hiermee richt u uw bedrijfsactiviteiten op het bereiken van uw strategische ambities. Samenhang creëren kost echter wel tijd.

 

Het bovenstaande leidt tot een lastig spanningsveld tussen snelheid en samenhang. Samenhang (tussen strategie, structuur, cultuur en systemen) is nodig om een strategie te implementeren; snelheid is nodig om de organisatie tijdig aan te passen aan de omgeving. Dit vraagt om organisaties die zowel kunnen exploiteren als exploreren (duovaardige organisaties). U leert hoe ecosystemen de kans bieden om deze duovaardige organisaties vorm te geven. Ook wordt de vraag beantwoord welke invloed dergelijke ecosystemen hebben op strategievorming en strategie-implementatie.

bottom of page