top of page

EFFECTIEVE STRATEGIE IMPLEMENTATIE:

VOOR WIE?

Zie verder over de leertafel Effectieve Strategie Implementatie: 

VOOR WIE?

De Leertafel Effectieve Strategie Implementatie is bedoeld voor professionals die zich herkennen in eerder genoemde vragen en deel willen uitmaken van een lerende gemeenschap met collega bestuurders, managers en experts om over deze problematiek van gedachten te wisselen, elkaar te helpen en van elkaar te leren. Dit zal zeker bijdragen aan betere implementatie van uw strategie.

De leertafel is gericht op bestuurders, directeuren en CXO’s (CEO, CIO, COO, CFO, CPO, CTO, CMO) die worden geconfronteerd met complexe vraagstukken op het snijvlak van strategie en operationele uitvoering. Deelnemers zijn vanuit hun functie in staat om het geleerde gedurende de leertafel toe te passen in hun organisatie en daarop te reflecteren. Daarbij zijn de aspiraties, kennis en ervaring van de deelnemers van groot belang:

 

 • Zij spelen een toonaangevende rol bij de implementatie van de strategie van hun organisatie (of willen die spelen).

 • Zij zijn in staat om op HBO+ niveau (en met de nodige ervaring als bagage) actief bij te dragen aan het leerproces ter verbetering van de strategie-implementatie, zowel in hun organisatie als binnen de leertafel.

 • Zij zijn in staat om te reflecteren op het eigen functioneren in de organisatie en in de Leertafel.

 • Als voorbereiding op de leertafel voeren we met u een persoonlijke intakegesprek, waarin we uw ambities en leerdoelen verkennen en ingaan op de problematiek rond strategie-implementatie in uw organisatie. De docenten kunnen op deze manier inspelen op uw leerdoelen en specifieke vraagstukken. 

PROPOSITIE / DOELSTELLING VAN DE LEERTAFEL

Nadat u deze leertafel heeft gevolgd, heeft u significante vorderingen gemaakt met de implementatie van uw strategie omdat u:

 • eigenaarschap voor strategie-implementatie ontwikkelt;

 • uw bedrijfsvoering in lijn brengt met uw strategie, waardoor u een context creëert die het gedrag van uw medewerkers richt op het bereiken van uw strategische ambities;

 • focus aanbrengt op een beperkt aantal initiatieven en activiteiten;

 • commitment en discipline kweekt om deze succesvol af te ronden;

 • met behulp van batenmanagement de baten van deze initiatieven verzilvert;

 • prestatiemanagement zo invoert dat uw medewerkers zich daadwerkelijk eigenaar voelen van beoogde prestatieverbeteringen en zo beoogde resultaten behalen;

 • leert balanceren tussen snelheid en samenhang en tussen exploiteren en exploreren;

 • uw organisatie beter weet te positioneren binnen haar ecosysteem.

bottom of page