top of page

ONDERZOEKSACTIVITEITEN

VERKEN UW NIEUWSGIERIGHEID

De opleidingsprogramma’s van AI&M situeren zich op de grenzen van ons denken over management in het algemeen en informatiemanagement in het bijzonder. Deelnemers aan AI&M programma’s zijn ‘reflective learners’; nieuwsgierigheid is hun drijfveer. Uitgenodigd door ‘thought leaders’ als inleiders, geven ze samen inhoud en vorm aan continue vernieuwing van het vakgebied in ruime zin en passen dit toe in hun dagelijkse praktijk. Samen leren is in de geest van AI&M samen onderzoeken.

 

Naast dit ‘eerstelijns’ onderzoek, ontwikkelt AI&M een actief onderzoeksprogramma. De gemêleerde AI&M community van deelnemers uit de praktijk, de universiteit en de creatieve sector speelt hierin een belangrijke rol. Geworteld in de praktijk, maar met visionaire kracht, gedeelde nieuwsgierigheid en relevante kwaliteitsborging wil het AI&M onderzoek ideeën ontwikkelen voor organisaties in de informatiesamenleving.

 

Dit gebeurt op twee niveaus:
 

1. AI&M Research Fellows

Dit onderzoeksprogramma richt zich op ‘reflective practitioners’ die fundamenteel toegepast onderzoek willen verrichten naar de betekenis van informatie en ICT voor (management in) de informatiesamenleving. Een creatief programma waar praktijk, wetenschap en kunst elkaar ontmoeten in gedeelde nieuwsgierigheid, maar tegelijk een programma dat gericht is op themagewijze publicaties met relevantie voor de praktijk.   

 

 

 

 

 

2. Executive Ph.D. programma
Dit programma wordt in samenwerking met de Radboud Universiteit voorbereid. Het beoogt Ph.D. onderzoek op een nieuwe leest te schoeien. Deelnemers zijn ‘reflective practitioners’ die hun reflectie wetenschappelijk willen funderen en deze verdieping in onderzoeksverband willen uitwerken. 

 

 

bottom of page