top of page

GOVERNANCE, MACHT EN SAMENWERKING IN ORGANISATIES


Informatie is een machtig middel, je kan er mensen mee maken, en mensen mee breken. Door het gebrek eraan, kan je failliet gaan, door goed gebruik kan je er rijk mee worden. Juist daarom is het zo verbazingwekkend, dat organisaties relatief weinig doen met het benutten van de informatieschatten, waarover ze beschikken. Waar voorheen management vooral gericht was op het organiseren van schaarse middelen, moet de manager in de informatiemaatschappij zich juist richten op het managen van overvloed. Overal is informatie, data wordt gebruikt en hergebruikt. Maar we verdrinken in data, op zoek naar informatie.

In deze bijeenkomst van de leertafel Macht & Communicatie met Michiel Kooper, kijken we hoe een organisatie het informatiegebruik kan sturen.


bottom of page